Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Larvální toxokaróza a CNS
Thesis title in Czech: Larvální toxokaróza a CNS
Thesis title in English: Larval toxocarosis and CNS
Key words: Larvální toxokaróza, neurotoxokaróza, Toxocara canis, migrace, paratenický hostitel, definitivní hostitel
English key words: Larval toxocarosis, neurotoxocarosis, Toxocara canis, migration, paratenic host, definitive host
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: Mgr. Marta Chanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.11.2013
Date of assignment: 19.12.2013
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of submission of printed version:16.05.2014
Date of proceeded defence: 10.06.2014
Reviewers: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Larvy škrkavek Toxocara spp. migrují v těle paratenických hostitelů (vč. člověka) různými tkáněmi jako tzv. larvae migrans. Vyvolané onemocnění, larvální toxokaróza, může být doprovázeno širokou škálou příznaků, jejichž závažnost souvisí s mnoha faktory (infekční dávka, imunitní stav hostitele, atd.). Mezi nejzávažnější patří tzv. cerebrální toxokaróza způsobena migrací larev do CNS. Cílem práce je zpracovat poznatky o migraci larev Toxocara spp. u různých hostitelů s důrazem na jejich výskyt v CNS a rozvoj souvisejících patologií (zvířecí modely + klinické studie).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html