Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Zastoupení obchodní korporace statutárním orgánem
Thesis title in Czech: Zastoupení obchodní korporace statutárním orgánem
Thesis title in English: Representation of a business corporation by its governing body
Key words: statutární orgán, zastupování, obchodní korporace
English key words: governing body, representation, business corporation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.12.2013
Date of assignment: 05.03.2015
Confirmed by Study dept. on: 19.05.2015
Date and time of defence: 18.05.2015 15:00
Venue of defence: místnost č. 230
Date of electronic submission:24.03.2015
Date of submission of printed version:05.03.2015
Date of proceeded defence: 18.05.2015
Reviewers: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se věnuje problematice zastupování obchodní korporace statuárním orgánem. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat nejzásadnější otázky související se zastupováním obchodní korporace statutárním orgánem, porovnat současnou právní úpravu s právní úpravou obsaženou v předpisech účinných před 1. lednem 2014, dále zhodnotit přínosnost změn a zkoumat to, zda lze za účinnosti nových právních předpisů i nadále vycházet ze stávající judikatury.
Preliminary scope of work in English
The Master´s thesis deals with issues of representation of business corporation by its governing body. The main aim of Master´s thesis is to analyze most important issues concerning with representation of business corporation by its governingy body and to compare recent legislation with the legislation effective till the 31st December 2013. The aim of this thesis is also to evaluate the changes which occurred in accordance to the new legislation and to examine if it is possible to use former jurisprudence recently.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html