Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Syntéza a studium derivátů 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny jako akcelerantů transdermální permeace léčiv
Thesis title in Czech: Syntéza a studium derivátů 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny jako akcelerantů transdermální permeace léčiv
Thesis title in English: Synthesis and study of 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanoic acid derivatives as transdermal permeation enhancers
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic And Bioorganic Chemistry (16-16120)
Supervisor: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.11.2013
Date of assignment: 04.12.2013
Date and time of defence: 22.09.2015 09:00
Date of electronic submission:06.09.2015
Date of proceeded defence: 22.09.2015
Reviewers: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Rešerše: Příprava a využití fluorescenčně značených lipidů a jiných amfifilů, vlastnosti NBD fluoroforuExperimentální práce: Syntéza a permeační studie potentiálních akcelerantů s NBD skupinou
References
1. internetové databáze (Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar...)
2. Chemical Abstracts, Reaxys
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html