Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Generalized metric and gravity
Thesis title in Czech: Zobecněná metrika a gravitace
Thesis title in English: Generalized metric and gravity
Key words: zovšeobecnená metrika, Courantová zátvorka, B-pole, Einstein-Hilbertová akcia
English key words: generalized metric, Courant bracket, B-field, Einstein-Hilbert action
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2013
Date of assignment: 07.11.2013
Confirmed by Study dept. on: 07.04.2014
Date and time of defence: 17.06.2014 00:00
Date of electronic submission:21.05.2014
Date of submission of printed version:21.05.2014
Date of proceeded defence: 17.06.2014
Opponents: Jan Vysoký
 
 
 
Guidelines
Aspekty zobecněné geometrie se objevují v matematických i fyzikálních pracích od konce 80. let. Jako matematická teorie byla zformulovaná Hitchinem (a rozvinuta jeho studenty poměrně nedávno). V současnosti je velká pozornost věnována aplikacím v teorii pole a strunách. Pomocí zobecněné metriky, která v sobě kombinuje Riemannovu metriku a Kalb-Ramondovo pole známého z teorie strun, lze s pomocí poměrně komplikovaného matematického aparátu skonstruovat akci, která kromě Eintein-Hilberova členu obsahuje kvadrát diferenciálu Kalb-Ramondova pole a která souhlasí s s bosonovou částí akce supergravitace. Cílem práce je přehledné a pokud možno jednoduché odvození této akce v rámci zobecněné geometrie.
References
Bouwknegt, P 2010, 'Lectures on cohomology, T-duality, and generalized geometry', in B Bavnebak, G Esposito, M Lesch (ed.), Lecture Notes in Physics, Springer, Berlin, pp. 261-311

Ana Cristina Castro Ferreira, Riemannian geometry with skew torsion, PhD Thesis, Oxford 2010

Gerardo Aldazabal, Diego Marques, Carmen Nunez, Double Field Theory: A Pedagogical Review, Class.Quant.Grav. 30 (2013) 163001, arXiv:1305.1907

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html