Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Pokročilý zvukový systém pro počítačové hry
Thesis title in Czech: Pokročilý zvukový systém pro počítačové hry
Thesis title in English: Advanced Sound System for Computer Games
Key words: audio engine, definice zvuku, editor
English key words: audio engine, sound definition, editor
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2013
Date of assignment: 07.11.2013
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2013
Date and time of defence: 16.06.2016 00:00
Date of electronic submission:26.05.2016
Date of submission of printed version:27.05.2016
Date of proceeded defence: 16.06.2016
Reviewers: RNDr. Vladimír Matěna
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce je vytvořit knihovnu implementující výpočet efektů zvuků ve hrách, tedy tzv. audio engine. Knihovna by měla vypočítávat cesty od zdrojů zvuků k posluchačům (ve vhodně nadefinovaném prostředí) a na základě vypočtených cest určit efekty a jejich parametry, které budou aplikovány na zdroje zvuku. Knihovna by měla minimálně obsahovat implementaci výpočtu efektů jako: zpoždění zvuku, Dopplerův efekt, 3D pozici, ozvěny místností, průchod pevným tělesem (zdí). Dále by knihovna měla umět načítat zvukové soubory, případně zpracovat loopback zvuky ze simulovaného prostředí, a přehrávat zvuky složené z více částí a s různými přechodovými efekty (např. simulace zvuku motoru v závislosti na otáčkách). Pro následné zpracování zvuku (mix zvuku) bude použita vhodná existující dolní vrstva audio enginu, resp. audio knihovna. Knihovna by měla být implementována pro prostředí .NET, a měla by být navržena pro případné použití i jiné (nebo vlastní) dolní vrstvy.
References
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 4.0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html