Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Měření účinnosti generace záření ve střední infračervené oblasti
Thesis title in Czech: Měření účinnosti generace záření ve střední infračervené oblasti
Thesis title in English: Measurement of the efficiency of generation of mid-infrared radiation
Key words: záření ve střední infračervené oblasti, detekce světla
English key words: mid-infrared radiation, light detection
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2013
Date of assignment: 13.11.2013
Confirmed by Study dept. on: 16.12.2013
Advisors: Mgr. Tomáš Popelář
Guidelines
V minulém roce byla v naší laboratoři postavena aparatura na generaci femtosekundových laserových pulsů o vlnových délkách 3 – 12 mikronů. K tomuto účelu je využívána generace rozdílové frekvence v nelineárním krystalu ze dvou svazků v blízké infračervené oblasti. Její účinnost závisí na několika faktorech, z nichž jsme schopni v laboratoři měnit natočení krystalu vůči dopadajícím svazkům a intenzitu každého z nich. Generované záření je využíváno ke studiu materiálů a míra jeho interakce závisí na jeho intenzitě, proto je velice důležité účinnost optimalizovat, aby materiálová reakce byla měřitelná.
V rámci tohoto projektu bude student v zimním semestru seznámen s teorií generace rozdílové frekvence a používaným experimentálním uspořádáním. V letním semestru bude měřena účinnost, respektive její průběh v závislosti na změně parametrů optického uspořádání.
References
R. Boyd, Nonlinear optics, Academic press (1992)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html