Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Španělský sport v dobách frankismu a jeho politické využití
Thesis title in Czech: Španělský sport v dobách frankismu a jeho politické využití
Thesis title in English: Spanish sport in era of francoism and its political exploitation
Key words: Sport, politika, frankismus, Španělsko, propaganda, tělovýchova, centralismus.
English key words: Sport, politics, francoism, Spain, propaganda, physical education, centralism.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of International Studies (23-IMS)
Supervisor: PhDr. Mgr. Traian Urban, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2013
Date of assignment: 05.11.2013
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Opponents: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Práce si klade za cíl vysvětlit, jak se celková politika režimu promítala do sportovního odvětví. Zda režim za pomoci sportu nesledoval jiné cíle než svou oficiální politikou, či zda politika prosazovaná skrze sport korespondovala s oficiální politikou režimu. Dalším cílem je analyzovat, zda byl sport jako nástroj režimem pouze využíván, nebo jestli si režim cíleně sport jako svůj nástroj formoval a vytvářel. V poslední řadě je cílem práce určit, jestli byl sport Francovu režimu čistě přínosný, nebo zda přinášel i politické problémy.
Preliminary scope of work in English
The thesis aims to explain the way, that the overall policy of Franco's regime reflected in sports. Explains, if the regime was following other goals by sport policy than by the official state policy or if the official policy of the regime corresponded with the policy reflected in sport. Another goal of the thesis is to analyze, if sport was used just as a political tool or if the regime formed sport intentionally as its tool. Last goal is to decide if sport was puerly usefull to Franco's regime or if it brought political problems with it as well.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html