Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komparace Evropského společenství uhlí a oceli a Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: Počátky evropské integrace z neorealistického hlediska
Thesis title in Czech: Komparace Evropského společenství uhlí a oceli a Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: Počátky evropské integrace z neorealistického hlediska
Thesis title in English: A Comparison of the European Steel and Coal Community and the Organisation for European Economic Co-operation: The beginning of European integration from a neo-realist perspective
Key words: Evropské společenství uhlí a oceli, ESUO, Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci, neorealismus, poválečné období, evropská integrace, národní zájem.
English key words: The European Coal and Steel Community, ECSC, Organisation for European Economic Co-operation, OEEC, neo-realism, post-war, European integration, national interest.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of International Studies (23-IMS)
Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.11.2013
Date of assignment: 04.11.2013
Date and time of defence: 17.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 17.06.2014
Reviewers: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce „Komparace Evropského společenství uhlí a oceli a Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: počátky evropské integrace z neorealistického hlediska“ se zabývá počátky evropského integračního procesu po druhé světové válce. Věnuje se zejména Evropskému společenství uhlí a oceli a Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci. Práce se skládá ze dvou základních částí. Nejprve se soustředí na národní zájmy vybraných států v poválečné západní Evropě, jejich politiku vůči evropské integraci, a na obě organizace. Následně se zaměřuje na ekonomický dopad obou organizací a na hospodářské zájmy vybraných států. Práce dochází k závěru, že evropská integrace a integrační úspěch Evropského společenství uhlí a oceli nevychází z ekonomických výsledků organizace, nýbrž ze vzájemně se doplňujících národních zájmů a dále z politických okolností způsobených vznikající studenou válkou a problematikou obnovy a rehabilitace Západního Německa.
Preliminary scope of work in English
The bachelor's thesis “A Comparison of the European Steel and Coal Community and the Organisation for European Economic Co-operation: The beginning of European integration from a neo-realist perspective“, analyses in the beginnings of European integration after the Second World War. The main focus is on the European Steel and Coal Community and the Organisation for European Economic Co-operation.The Thesis consists of two parts. At first, it focuses on national interests of chosen countries in post-war Europe and on politics of afore mentioned organizations towards European integration. Afterwards, it concentrates on economical impact of both organizations and on economical interests of chosen states. The thesis concludes that European integration and success of the European Steel and Coal Community in integration does not originate from its economic results, but from complementary national interests and political circumstances caused by the beginnings of the Cold War and the recovery of Western Germany.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html