Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993
Thesis title in Czech: Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993
Thesis title in English: President Vaclav Havel´s attitude to the division of Czechoslovakia in years 1992/1993
Key words: Václav Havel; rozdělení Československa; 1993; Československo
English key words: Vaclav Havel; division of Czechoslovakia; 1993; Czechoslovakia
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2013
Date of assignment: 27.11.2013
Confirmed by Study dept. on: 22.01.2014
Date and time of defence: 12.06.2014 09:00
Date of electronic submission:25.04.2014
Date of submission of printed version:29.04.2014
Date of proceeded defence: 12.06.2014
Reviewers: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Guidelines
I. Úvod
II. 17. listopad 1989 a vznik OF
III. Politický profil V. Havla
IV. Postoj V. Havla k dělení Československa
V. Rozpad společné republiky. Konec Havlových iluzí?
VI. Závěr
References
Havel, Václav, Korespondence 1978–2001, Praha 2007
Havel, Václav, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999
Kováč, Dušan, Slováci a Češi, Bratislava 1997
Měchýř, Jan, Velký převrat či snad revoluce sametová?, Praha 1999
Rychlík, Jan, Rozpad Československa, Bratislava 2002
Stein, Eric, Česko–Slovensko, Praha 2000
Vodička, Karel, Dělení Československa, Praha 2003

Preliminary scope of work
Bakalářská práce studentky K. Doležalové se bude zabývat názory prezidenta Václava Havla na rozdělení Československa v letech 1992/1993. Cílem práce bude analýza a interpretace příčin rozdělení společného států Čechů a Slováků jak v objektivní mezinárodně-politické úrovni, tak na subjektivní rovině, z nichž poslední zmíněná představuje mimořádně cenný a dosud nezpracovaný pohled na klíčové události naší nedávné minulosti.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis of the student K. Dolezalova will focus on the views of President Vaclav Havel to the division of Czechoslovakia in 1992/1993. The aim of the work is to analyse and interpretate the causes of division of the common state of Czechs and Slovaks both on the objective international political level and at the subjective level, the last mentioned is an extremely valuable and yet interesting look at the key events of our recent history.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html