Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Didaktika výuky hyperbolických funkcí pro střední školy
Thesis title in Czech: Didaktika výuky hyperbolických funkcí pro střední školy
Thesis title in English: Didactics of teaching hyperbolic functions for secondary schools
Key words: funkce, hyperbolické funkce, didaktika výuky funkcí
English key words: functions, hyperbolic functions, teaching of functions
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.11.2013
Date of assignment: 01.11.2013
Date and time of defence: 04.09.2015 09:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Date of electronic submission:19.07.2015
Date of proceeded defence: 04.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je vytvořit kurs pro středoškoláky, v němž si zopakují, prohloubí a rozšíří základní poznatky, znalosti a dovednosti o funkcích, a zejména si je rozšíří o poznatky o hyperbolických funkcích a jejich inverzích. Realizovat tento kurs pro vybranou skupinu studentů při současném dynamickém dotváření kursu. Evaluovat výsledky této výuky, shrnout je a zhodnotit.
References
Янпольский, А. Р., Гиперболические функции.
Rektorys, Karel, Přehled užité matematiky.
McMahon, James. Hyperbolic functions.
Becker, G. F., Van, O. C. E., Hyperbolic functions.
Preliminary scope of work
1. Úvod
2. Historie hyperbolických funkcí, aplikací a výuky
3. Výběr učiva pro výukový kurs
4. Zápisy a symbolika
5. Prostředky výukového kursu
6. Příprava kursu
7. Výuka kursu
8. Evaluace
9. Literatura
10. Přílohy
Preliminary scope of work in English
1. Introduction
2. History of hyperbolic functions, applications and teaching
3. Selection of the curriculum for the training course
4. Notation and symbolism
5. The means of teaching the course
6. Preparation of the course
7. Teaching course
8. Evaluation
9. Literature
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html