Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Nekomutativní kryptografie
Thesis title in Czech: Nekomutativní kryptografie
Thesis title in English: Non-commutative cryptography
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.03.2014
Date of assignment: 28.03.2014
Confirmed by Study dept. on: 04.06.2014
Guidelines
Cílem práce je zpracovat vhodné téma z [1] propojujíjící kryptografii, kombinatorickou teorii grup a teorii složitosti. Výběr tématu bude zvolen na přání studenta po dohodě se školitelem.
References
1. A. Myasnikov, V. Shpilrain, A. Ushakov, Non-commutative Cryptography and Complexity of Group-theoretic Problems
2. V. Shpilrain, G. Zapata, Combinatorial group theory and public key cryptography, preprint
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html