Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Stravovací návyky a pohybový režim současných českých dětí a adolescentů ve věku 11 - 13 let
Thesis title in Czech: Stravovací návyky a pohybový režim současných českých dětí a adolescentů ve věku 11 - 13 let
Thesis title in English: Diet and exercise regime of Czech children and adolescents aged 11 - 13
Key words: Nadváha, obezita, děti, BMI, stravovací návyky, fyzická aktivita, délka spánku, vzdělání rodičů, povolání rodičů
English key words: Overweight, obesity, children, BMI, eating habits, physical activity, sleep duration, parents’ highest education, parents’ occupation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.11.2013
Date of assignment: 27.11.2013
Date of electronic submission:13.08.2015
Date of submission of printed version:14.08.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Reviewers: RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html