Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analytické hodnocení vybraných léčiv s využití UHPLC I
Thesis title in Czech: Analytické hodnocení vybraných léčiv s využití UHPLC I
Thesis title in English: Analytical evaluation of selected drugs using UHPLC I
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2013
Date of assignment: 05.05.2015
Date and time of defence: 02.03.2017 13:00
Date of electronic submission:27.01.2017
Date of proceeded defence: 02.03.2017
Opponents: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou a dostupnými literárními zdroji
2. Provedení literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce     
References
Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journalof Separation Science, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Biomedical Chromatography atd.)
Databázedostupné na internetu (Science Direct, Pub Med, WOS).
Kazakevich Y., Lobrutto R.: HPLC for Pharmaceutical Scientists,Wiley, Hoboken 2007.
Snyder L.R., Kirkland J.J, Glajch J.L.: Indroduction to Modern Liquid Chromatography, Wiley-Interscience, New York 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html