Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Herónův parní stroj poháněný tekutým dusíkem
Thesis title in thesis language (Slovak): Herónův parní stroj poháněný tekutým dusíkem
Thesis title in Czech: Herónův parní stroj poháněný tekutým dusíkem
Thesis title in English: Heron's steam engine powered by liquid nitrogen
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: project
Thesis language: slovenština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.10.2013
Date of assignment: 16.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 16.12.2013
Guidelines
Výpočet, návrh a konstrukce obdoby parního stroje sestaveného Herónem z Alexandrie upraveného pro pohon odpařujícím se kapalným dusíkem.

Výpočty budou zahrnovat odhad získané rychlosti otáčení na základě dané rychlosti odpařování dusíku a odhadu momentu třecích sil. Z ´parametrů připojeného AC generátoru provedeme také odhad elektrického napětí a mezního výstupního proudu. Generátor se použije k napájení jednoduchých spotřebičů (žárovka, LED, odporové topení).

Návrh a konstrukce zařízení bude probíhat v součinnosti s Laboratoří supratekutosti a výsledný produkt se bude využívat jako demonstrační úloha pro mladší student MFF a další zájemce o fyziku.

References
S. Pope, Turbulent Flows, Cambridge University Press
L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Fluid Mechanics, Pergamon Press 1987
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html