Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. amputaci horních končetin
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. amputaci horních končetin
Thesis title in English: Case Report of a Patient after Amputation of Upper limbs
Key words: fyzioterapie, amputace, amputace horních končetin, kazuistika
English key words: fyziotherapy, physical therapy, amputation, upper limbs amputation, case report
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: Mgr. Svatava Neuwirthová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.10.2013
Date of assignment: 08.10.2013
Date and time of defence: 21.05.2014 09:40
Date of electronic submission:12.04.2014
Date of submission of printed version:08.04.2014
Date of proceeded defence: 21.05.2014
Reviewers: Bc. Nina Čechová
 
 
 
Preliminary scope of work
Abstrakt
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. amputaci horních končetin
Souhrn: Bakalářská práce má dvě části.
První je část obecná, která zahrnuje teoretické poznatky onemocnění od historie amputací přes definici pojmu amputace, dělení amputací, indikace, komplikace, amputace horních končetin, možné chirurgické zákroky, ortopedickou protetiku až po rehabilitační péči.
Druhá je část speciální, která obsahuje kazuistiku pacientky s diagnózou st. p. amputaci obou horních končetin. Kazuistika se skládá z kineziologického rozboru pacientky, jak vstupního tak výstupního, rehabilitačních plánů, návrhu terapie, provedení jednotlivých terapeutických jednotek a následného zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla zpracovávána v průběhu mé souvislé odborné praxe v Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze.
Preliminary scope of work in English
Abstract
Title: Case Report of a Patient after Amputation of Upper limbs
Summary: This thesis consists of two parts.
The first part is general and concludes theoretical basis of the amputations, presenting their history, indications, complications, possible chirurgical interventions, orthotic prosthetics and rehabilitation care.
The second part is special and concludes case report of a patient after amputation of both upper limbs. The case report consists of a musculoskeletal assessment of the patient and a re-assessment, rehabilitation plans, proposal of the therapy, performance of therapeutical units and finally evaluation of the effectiveness of the therapy. The case report was worked out during my rehabilitation practice on the Rehabilitation clinic Malvazinky in Prague.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html