Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z Argemone grandiflora (Papaveraceae)I.
Thesis title in Czech: Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z Argemone grandiflora (Papaveraceae)I.
Thesis title in English: Study of biological activity of isolated alkaloids from Argemone grandiflora (Papaveraceae)I.
Key words: Argemone grandiflora, Papaveraceae, isochinolinové alkaloidy, izolace, biologická aktivita in vitro, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyloligopeptidasa, Alzheimerova choroba
English key words: Argemone grandiflora, Papaveraceae, isoquinoline alkaloids, isolation, in vitro biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, Alzheimerʼs disease
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.10.2013
Date of assignment: 15.10.2013
Date and time of defence: 03.06.2015 13:00
Date of electronic submission:14.05.2015
Date of proceeded defence: 03.06.2015
Opponents: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Guidelines
1) Vypracování odborné rešerše,
2) Izolace obsahových látek za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Argemone grandiflora obsahující terciární isochinolinové alkaloidy,
3) Identifikace obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
4) Měření biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a POP),
5) Sepsání diplomové práce
References
Rešerše (Argemone grandiflora – izolace obsahových látek a jejich biologická aktivita vzhledem k Alzheimerově chorobě)
Databáze Chemical Abstracts, Reaxys
Periodika – impaktované časopisy (Planta Medica, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications, Archives of Pharmacal Research atd.)
Elektronické informační zdroje FaF UK (SUWECO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Wiley online library atd), medline.
Doporučená literatura pro izolaci sekundárních metabolitů rostlin: Fytochemické metody (Opletal, Drašar, Karolinum), Phytochemical methods (Harborne, nakl. Chapman and Hall)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html