Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Transpacifické partnerství jako součást strategie amerického „návratu“ do Asie a jeho dopady na Jižní Koreu.
Thesis title in Czech: Transpacifické partnerství jako součást strategie amerického „návratu“ do Asie a jeho dopady na Jižní Koreu.
Thesis title in English: Transpacific Partnership as a component of America's "Pivot to Asia" strategy and its impact on South Korea.
Key words: Spojené státy americké - Jižní Korea - "návrat do Asie" - geopolitické uspořádání - Transpacifické partnerství
English key words: United States of America- South Korea - Pivot to Asia - geopolitical situation - Transpacific Partnership
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of North American Studies (23-KAS)
Supervisor: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.10.2013
Date of assignment: 12.05.2014
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Opponents: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá tématem Transpacifického partnerství (TPP) jako součásti americké zahraničně-politické strategie „návratu do Asie“. Zaměřuje se na posouzení vztahu USA a Jižní Koreje v kontextu politiky „návratu do Asie“. TPP jako ekonomická součást této politiky, je nově plánovanou zónou volného obchodu sdružující státy asijsko-pacifického regionu jehož součástí se má stát i Jižní Korea. Čína a USA jsou největšími a ekonomicky nejvýznačnějšími zeměmi regionu, proto jejich vzájemnou rivalitu sledují asijsko-pacifické státy včetně Jižní Koreje s obavami. Současný čínský mocenský a ekonomický vzestup ovlivňuje vztah mezi tradičními spojenci Jížní Koreou a Spojenými státy. Proto se dále text zabývá otázkou čínského vlivu v procesu rozhodování Jižní Koreje o vstupu do TPP. Práce vychází z předpokladu, že spojenectví s Čínou, ač je ekonomicky výhodnější nutí Koreu, aby se připojila k Transpacifickému partnerství vedenému Spojenými státy a unikla tak z čínského mocenského orbitu a zaujala vyvážený vztah k oběma velmocem. Díky tomuto vyváženému postavení a zároveň ekonomické integraci v asijsko-pacifickém regionu bude Jižní Korea těžit. Politicky sice zůstane čínským partnerem, ale zachová si ochranu Spojených států před čínskou hegemonií.
Preliminary scope of work in English
BA thesis deals with the topic of Transpacific partnership (TPP) as a component of America's pivot to Asia strategy. It focuses on the evaluation of the relationship between South Korea and the USA. The TPP, as the economical component of the policy, is a newly planned free trade area among countries of the Asia-Pacific region. China and the U.S. are the largest countries and major economical powers of the Asia-Pacific. Their rivalry raises concerns among countries of the region including South Korea. The current rapid rise of China's political and economical power strongly influeces the relationship between both traditional allies, the United States and South Korea. Therefore, the text deals with the issue of Chinese influence in the decision-making process of South Korea in joining the TPP. South Korean alliance with China, although it is economically beneficial, forces her at the same time to join the Transpacific partnership led by the United States. Thereby, Korea can mitigate China's rising influence and adopt balanced approach to both regional powers. South Korea will profit from this position and from the economical integration in the Asia-Pacific region. Politically, South Korea will remain China's ally but it will stay under the protection of the United States against Chinese hegemony.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html