Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
K počítači připojené senzory jako prostředek inovace přípravy učitelů chemie
Thesis title in Czech: K počítači připojené senzory jako prostředek inovace přípravy učitelů chemie
Thesis title in English: Senzors Attachable to Computers as a Means of Inovation in Pre-service Chemistry Teacher Training
Key words: měřící systém, badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání, experiment, přírodovědný kroužek
English key words: measuring systems, Inquiry‑Based Science Education, experiment, science course
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.11.2015
Date of assignment: 08.12.2015
Date and time of defence: 15.09.2020 11:15
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 15.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomantka se seznámí se sadou senzorů připojitelných k počítači, zhodnotí dosud zveřejněné a připraví návody na nové experimenty především s využitím m-technologií. Využitelnost senzorů v laboratorním kurzu ověří v přípravě učitelů chemie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html