Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Principy alokace kapitálu
Thesis title in Czech: Principy alokace kapitálu
Thesis title in English: Capital allocation principles
Key words: alokace kapitálu, míry rizika, alokační metoda, podmínky koherence
English key words: capital allocation, risk measures, allocation method, conditions of coherence
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.02.2014
Date of assignment: 20.02.2014
Confirmed by Study dept. on: 18.03.2014
Date and time of defence: 06.09.2016 00:00
Date of electronic submission:28.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 06.09.2016
Reviewers: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce podá dle literatury přehled vybraných metod alokace kapitálu spolu s jejich motivací a vlastnostmi. Bude se věnovat uplatnění těchto principů v kontextu řízení rizik a solventnosti v pojišťovnách. Vybrané metody budou ilustrovány na vhodně zvoleném pravděpodobnostním modelu.
References
Dhaene, J., Tsanakas, A., Valdez, E.A., Vanduffel, S. (2012): Optimal Capital Allocation Principles. Journal of Risk and Insurance, Vol. 79, Issue 1, 1-28.

Cummins, J.D. (2000): Allocation of Capital in the Insurance Industry. Risk Management and Insurance Review, Vol.3, No. 1, 7-27.

Panjer, H.H. (2001): Measurement of Risk, Solvency Requirements, and Allocation of Capital within Financial Aglomerates, Research Report 01-14, Institute of Insurance and Pension Research, University of Waterloo, Canada
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html