Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Comparison of manual and dynamic extractions of selected transition metals from solid samples
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Comparison of manual and dynamic extractions of selected transition metals from solid samples
Key words: Porovnání manuální a dynamické extrakce vybraných přechodných kovů z pevných vzorků
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Supervisor: Dr. Burkhard Horstkotte
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.01.2014
Date of assignment: 23.03.2016
Date and time of defence: 01.06.2016 08:00
Date of electronic submission:23.03.2016
Date of proceeded defence: 01.06.2016
Reviewers: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Guidelines
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
References
1. E.A.G. Zagatto, C.C. Oliveira, A. Townshend, P.J. Worsfold – Flow analysis with spectrophotometric and luminometric detection (Elsevier 2012)
2. S.D. Kolev, I.D. McKelvie – Advances in flowinjection analysis and related techniques (Elsevier 2008)
3. Sciencedirect, Web of Science - databáze
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html