Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin II. Alkaloidy Narcissus jonquilla L.
Thesis title in Czech: Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin II. Alkaloidy Narcissus jonquilla L.
Thesis title in English: Biological aktivity of secondary plants metabolites II. Alkaloids of Narcissus jonquilla L.
Key words: Amaryllidaceae, alkaloidy, extrakce, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, screening
English key words: Amaryllidaceae, alkaloids, extraction, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, screening
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: Ing. Miroslav Ločárek
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.10.2013
Date of assignment: 11.10.2013
Date and time of defence: 15.09.2015 10:00
Date of electronic submission:30.08.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Reviewers: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Provedení literární rešerše na téma alkaloidy čeledi Amaryllidaceae,
2. Příprava základního ethanolového a alkaloidního extraktu z rostlinného materiálu,
3. GC/MS analýza alkaloidních extraktů a identifikace alkaloidů.
4. Pracovní podíl při stanovení biologické aktivity alkaloidních extraktů, případně čistých alkaloidů,
5. Vyhodnocení výsledků,
6. Sepsání diplomové práce.
References
Databáze Chemical Abstracts (SciFinder Web)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html