Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Lyapunovovy exponenty charakterizující paprskový chaos
Thesis title in Czech: Lyapunovovy exponenty charakterizující paprskový chaos
Thesis title in English: Lyapunov exponents characterizing ray chaos
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Author:
Guidelines
Chaos paprsků počítaných v daném rychlostním modelu lze charakterizovat pomoci Lyapunovových exponentů a rotačních čísel. Odhad Lyapunovových exponentů v dvourozměrných izotropních rychlostních modelech (Klimeš, 2002, http://sw3d.cz/papers/a02lk2.htm) se ukázal být v řadě případů velmi užitečný. Výzvou je zobecnění tohoto odhadu na třírozměrné rychlostní modely.
References
Klimeš, L. (2002):
Lyapunov exponents for 2-D ray tracing without interfaces.
Pure appl. Geophys., 159, 1465-1485,
http://sw3d.cz/papers/a02lk2.htm
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html