Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Modely pro data s nadbytečnými nulami
Thesis title in Czech: Modely pro data s nadbytečnými nulami
Thesis title in English: Models for zero-inflated data
Key words: modely s nadbytečnými nulami, poissonovské modely s nadbytečnými nulami, modely bez nulové složky, hradbové modely, EM algoritmus
English key words: zero inflated models, zero inflated Poisson models, zero truncated models, hurdle models, EM algorithm
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.02.2014
Date of assignment: 20.02.2014
Confirmed by Study dept. on: 18.03.2014
Date and time of defence: 05.09.2016 00:00
Date of electronic submission:26.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 05.09.2016
Opponents: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat tzv. "zero-inflation" modely. Jde o analýzu diskrétní veličiny, která s velkou pravděpodobností nabývá hodnoty 0, a s relativně malou pravděpodobností nějakého přirozeného čísla. Většinou nás zajímá vliv vysvětlujících proměnných na rozdělení takové veličiny. Běžná rozdělení s nosičem na nezáporných celých číslech (Poissonovo, negativně binomické) se na modelování takových dat nehodí.

Zero-inflation models mají publikované aplikace v biologii, medicíně, psychologii, ekonomii a technometrii. Lze je použít i na problémy v oblasti finanční.

Cílem práce je shrnout, vysvětlit a porovnat různé přístupy k formulaci, analýze a interpretaci modelů pro veličiny s nadbytečnými nulami. Práce může být doplněna simulační studií a/nebo analýzou reálných dat.
References
Heilbron, D. C. Zero-altered and Other Regression-models For Count Data With Added Zeros. Biometrical Journal, 1994, 36, 531-547.

Lambert, D. Zero-inflated Poisson Regression, With An Application To Defects In Manufacturing. Technometrics, 1992, 34, 1-14.

Welsh, A. H.; Cunningham, R. B.; Donnelly, C. F. & Lindenmayer, D. B. Modelling the abundance of rare species: Statistical models for counts with extra zeros. Ecological Modelling, 1996, 88, 297-308.

Zeileis, A.; Kleiber, C. & Jackman, S. Regression models for count data in R. Journal of Statistical Software, 2008, 27, 8.
Preliminary scope of work
Téma lze rozvinout různými směry podle zájmu a schopností studenta - např. rigoróznější odvození teoretických výsledků známých z literatury, jejich zobecnění a rozšíření na nové situace, porovnávání metod pomocí simulačních studií, přehled softwaru, implementace metod, které dosud v softwaru nejsou k dispozici, kreativní aplikace na
finanční data apod.

Téma předpokládá absolvování předmětů NMST432 Pokročilé regresní modely a NMST434 Moderní statistické metody.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html