Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Aktivismus a kolektivní násilí: Šluknovské nepokoje 2011
Thesis title in Czech: Aktivismus a kolektivní násilí: Šluknovské nepokoje 2011
Thesis title in English: Activism and Collective Violence: Šluknov Riots in 2011
Key words: násilí; občanská společnost; aktivismus; kolektivní jednání; mechanismy; extremismus; radikalismus; rozptýlené útoky; přerušená vyjednávání
English key words: violence; civil society; activism; collective action; mechanisms; extremism; radicalism; scattered attacks; broken negotiations
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Supervisor: Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.09.2013
Date of assignment: 26.09.2013
Date of electronic submission:03.01.2016
Date of proceeded defence: 02.02.2016
Course: Thesis Defence (YMNOBH00)
Reviewers: Mgr. Selma Benyovszky
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html