Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rodová klasifikace v tribu Triticeae se zaměřením na pýry ve střední Evropě
Thesis title in Czech: Rodová klasifikace v tribu Triticeae se zaměřením na pýry ve střední Evropě
Thesis title in English: Generic classification in the tribe Triticeae focused on couches (Elymus L.) in Central Europe
Key words: Triticeae, Hordeeae, rodová koncepce, Elymus, Elytrigia, Thinopyrum
English key words: Triticeae, Hordeeae, generic concept, Elymus, Elytrigia, Thinopyrum
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.09.2013
Date of assignment: 11.01.2014
Date of electronic submission:09.05.2014
Date of proceeded defence: 09.06.2014
Opponents: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je zpracovat literární rešerši rodové klasifikace tribu Triticeae se zvláštním zřetelem k našim zástupcům. Dále zjistit problémy v pozadí a shrnout, jak je jednotlivé přístupy řeší. Podrobněji se věnovat zástupcům Elymus repens a Elymus hispidus a problematice jejich zařazení do rodu.
Preliminary scope of work in English
The thesis will be a literary research of Generic classification in the tribe Triticeae focused on its genera in Central Europe.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html