Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium optických vlastností scintilačních materiálů
Thesis title in Czech: Studium optických vlastností scintilačních materiálů
Thesis title in English: Optical properties of thin film scintillators
Key words: scintiátor, tenké vrstvy
English key words: scintilator, thin film
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Detailně se seznámit s teoretickým popisem interakce vysokoenergetického záření s hmotou
3. Osvojit si metody studia optických a luminiscenčních vlastností a seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev scintilačních oxidů
4. Provést systematická experimentální měření vybraných vzorků, stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných granátů a silikátů ve formě tenkých epitaxních vrstev
5. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
References
1. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
2. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
3. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
4. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Preliminary scope of work
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony, kosmické záření apod.) - tedy počínaje od velkých urychlovačů až po moderní lékařskou diagnostiku.

Náplní práce je studium optických a scintilačních vlastností tenkých vrstev vhodných oxidů (jako např. granátů a silikátů) dopovaných ionty vzácných zemin. Materiály ve formě epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy, zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev. Výsledky studia mají též výrazný aplikační dopad.


http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_aluminum_garnet
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html