Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Kompenzační program u hráčů národní házené
Thesis title in Czech: Kompenzační program u hráčů národní házené
Thesis title in English: Compensation programme for players handball team
Key words: kompenzační cvičení, svalová dysbalance, národní házená
English key words: compensation excercise, muscle dysbalance, national handball team
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Supervisor: PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.09.2013
Date of assignment: 23.09.2013
Date and time of defence: 04.05.2015 13:15
Venue of defence: Katedra zdravotní TV a TVL
Date of electronic submission:10.04.2015
Date of submission of printed version:10.04.2015
Date of proceeded defence: 04.05.2015
Reviewers: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
References
ALTER, M.J.: Strečink, Praha, Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-763-X
BURSOVÁ, M.: Kompenzační cvičení, Praha, Grada Publishing , 2005, ISBN 978-80-247-0948-2
DOVALIL, J. akol: Výkon a trénink ve sportu, 3.vyd. Praha, Olympia, 2009, ISBN 978-80-7376- 130-1
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci se budu zabývat hodnocením svalových dysbalancí a jejich zmírnění pomocí kompenzačního programu. Měření bude probíhat u družstva v kategorii starších žáků. Hlavním cílem diplomové práce bude vytvořit kompenzační program zaměřený na protažení, posílení nebo kompenzaci zkrácených či oslabených svalových partií a následné vyhodnocení úspěšnosti programu po ročním kompenzačním cvičení.
Preliminary scope of work in English
In my dissertation I will concentrating on rating muscle imbalance and it is reduction by interventional program. Measurements will take it is course in category of older pupils. The main goal of my dissertation will to make interventional program concetrating on stretching, tone up or compensate muscles and assess the Access of the program after one year of doing the compensational exercise.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html