Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu ve velikosti těla obratlovců
Thesis title in Czech: Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu ve velikosti těla obratlovců
Thesis title in English: Hormonal control of sexual size dimorphism in vertebrates
Key words: hormonální kontrola, pohlavní dimorfismus velikosti, velikost těla, růst, steroidní hormony, růstový hormon
English key words: hormonal control, sexual size dimorphism, body size, growth, steroids hormones, growth hormone
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2013
Date of assignment: 21.11.2013
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of submission of printed version:16.05.2014
Date of proceeded defence: 06.06.2014
Reviewers: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Lukáš Kubička, Ph.D.
Preliminary scope of work
Přestože pohlaví sdílejí naprostou většinu genomu, pohlavní dimorfismus ve velikosti těla je u obratlovců široce rozšířený. Úkolem práce je shrnout poznatky o hormonální kontrole růstu u jednotlivých pohlaví se zvláštním zaměřením na steroidní hormony.
Preliminary scope of work in English
Although males and females share most of their genomes, sexual size dimorphism is widely distributed in vertebrates. The aim of the study is to summarize knowledge on hormonal control of sexually dimorphic growth with special emphazis on steroid hormones.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html