Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Komentovaný překlad: Petit Futé. Guide du Chocolat. 4e édition, B.Fernandez, B. Dubrulle, P. Wyvekens, 2009, Paříž, s. 6-21
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad: Petit Futé. Guide du Chocolat. 4e édition, B.Fernandez, B. Dubrulle, P. Wyvekens, 2009, Paříž, s. 6-21
Thesis title in English: Annotated Translation: Petit Futé. Guide du Chocolat. 4e édition, B.Fernandez, B. Dubrulle, P. Wyvekens, 2009, Paříž, s. 6-21
Key words: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, průvodce, kakao, čokoláda, pralinka, kakaový bob
English key words: commented translation, translation analysis, translation procedures, guide, cocoa, chocolate, praline, cocoa bean
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.09.2013
Date of assignment: 09.09.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.09.2013
Date and time of defence: 10.09.2015 09:00
Date of electronic submission:17.08.2015
Date of proceeded defence: 10.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Šárka Belisová
 
 
 
Guidelines
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
References
BEČKA, J. Česká stylistika CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura KRAUS, J., Hoffmannová, J. Písemnosti v našem životě Kufnerová, Z. et al. Překládání a čeština KUNA, I. Realita a svět textu MISTRÍK, J. Štylistika MÖLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky SLANČOVÁ, D. Praktická štylistika SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes Durieux C.: Fondements didactiques de la traduction technique Delisle, J.: La traduction raisonnée Grellet, F.: Apprendre à traduire Janovcová, E.: Procédés de traduction (in Tionová, Alena a kol.: Francouzština pro pokročilé, str. 283–320) Lederer M.: La traduction d’aujourd’hui Lederer, M.: La traduction : transcoder ou réexprimer ? Pergnier, M.: Les fondements sociolinguistiques de la traduction Šabršula, J.: Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque Vinay, J.-P.; Darbelnet, J.: Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html