Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Životní styl a vztahy v subkultuře baletního umění
Thesis title in Czech: Životní styl a vztahy v subkultuře baletního umění
Thesis title in English: Lifestyle and relationships in the subculture of ballet
Key words: balet, subkultura, životní styl, vztahy
English key words: ballet, subculture, lifestyle, relationships
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.08.2013
Date of assignment: 15.08.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 21.08.2013
Date and time of defence: 09.09.2013 09:00
Date of electronic submission:15.08.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zaměřovat na vzorce chování., životní styl a vztahy velmi specifické právě pro subkulturu baletu. Prostřednictvím dotazníkových šetření /N cca 50/. rozhovorů, sociometrie, pozorování /a dalších technik/ a také srovnávání s jinými kulturami podobného typu se student pokusí popsat právě specifičnost a odlišnost této subkultury od ostatních. Práce bude vedena především na emipirické úrovni, v teoretické rovině bude vycházet z konceptu subkultur.
References
Cesty k tanečnímu a baletnímu mistrovství, taneční konzervatoře hl. města Prahy, 1945-2005, Knihy 555, Liberec 2005
Becker, H: Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free Press,1963
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html