Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Expresívne jazykové prostriedky v diele Marka Vidojkovića
Thesis title in thesis language (Slovak): Expresívne jazykové prostriedky v diele Marka Vidojkovića
Thesis title in Czech: Expresivní jazykové prostředky v díle Marka Vidojkoviće
Thesis title in English: Expressive Language of Marko Vidojković
Key words: Marko Vidojković, vulgarizmy, hypokoristiká, analýza, štylistika
English key words: Marko Vidojkovic, profane words, hypocoristics, analysis, stylistics
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Supervisor: Mgr. Sandra Vlainić
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.08.2013
Date of assignment: 13.08.2013
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 10.09.2013
Date and time of defence: 08.09.2014 10:00
Date of electronic submission:14.08.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Expresívne jazykové prostriedky do textu vnášajú kladný alebo záporný citový príznak. Do nich sa premieta postoj, hodnotenie a vôľa hovoriaceho. Zriedka bývajú súčasťou spisovnej slovnej zásoby, ich štýlová príslušnosť je veľmi rôzna. Pohybujú sa od prostriedkov stojacich na pomedzí spisovnosti až k vulgarizmom, tj, veľmi hrubým hanlivým, popr. urážlivým slovám. V bakalárskej práci sa budeme snažiť urobiť rozbor diela súčasného srbského autora Marka Vidojkovića, predstaviteľa mladšej generácie. Vidojković sa do literárneho sveta dostal aj vďaka svojmu kontroverznému literárnemu jazyku, ktorý konzervatívnejší čitatelia považujú za literárne nedôstojný a neprijateľný.
References
Rečnik srpskog jezika. Novi Sad, 2011.
Srpski jezik na kraju veka. Beograd, 1996.
ŠIPKA, M.: Kultura govora. Sarajevo, 2005.
ČARKIĆ, M.: Uvod u stilistiku. Beograd, 2002.
Češko-srpski rečnik u dva toma. Beograd, 2002.
FEKETE, E.: Jezičke doumice. Beograd, 2006.
IVIĆ, P. a kol.: Srpski jezički priručnik. Beograd, 2004.
KLAJN, I.- ŠIPKA, M.: Veliki rečnik stranih reči i izraza. Beograd, 2007.
KLAJN, I.: Rečnik jezičkih nedoumica. Beograd, 2002.
KOVAČEVIĆ, M.: Gramatičke i stilističke teme. Banjaluka, 2003.
MRŠEVIĆ, D.: Frazeološke glagolsko – imenske sintagme u savremenom srpskom jeziku. Beograd, 1987.
OSTIN, D.: Kako delovati rečima. Novi Sad, 1993.
SAVIĆ, S.: Diskurs analiza. Novi Sad, 1993.
SIMIĆ, R. – JOVANOVIĆ, J.: Osnovi teorije funkcionalnih stilova. Beograd, 2002.
ŠKILJAN, D.: Lingvistika svakodnevice. Novi Sad, 1989.
VIDOJKOVIĆ, M.: Ples sitnih demona. Beograd, 2001.
VIDOJKOVIĆ, M.: Đavo je moj drug. Beograd, 2002.
VIDOJKOVIĆ, M.: Pikavci na plaži. Beograd, 2003.
VIDOJKOVIĆ, M.: Kandže. Beograd, 2004.
VIDOJKOVIĆ, M.: Sve crvenkape su iste. Beograd, 2006.
VIDOJKOVIĆ, M.: Hoću da mi se nešto lepo desi odmah. Beograd, 2009.
VIDOJKOVIĆ, M.: Kandže 2. Diler i smrt. Beograd, 2012.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html