Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Marketingové aktivity Euromedia Group v období 2011-2013
Thesis title in Czech: Marketingové aktivity Euromedia Group v období 2011-2013
Thesis title in English: Marketing activities Euromedia Group in 2011-2013
Key words: nakladatelství, marketing, kniha, člen, Euromedia Group, Knižní klub
English key words: publishing house, marketing, book, member, Euromedia Group, Knižní klub
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.08.2013
Date of assignment: 01.08.2013
Date and time of defence: 17.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 17.06.2014
Reviewers: Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce „Marketingové aktivity Euromedia Group v letech 2011−2013“ bude představení marketingové komunikace jednoho z největších nakladatelství v České republice Euromedia Group. Společnost vlastní také celostátní distribuční společnost, díky které expeduje tituly do všech domácností, knihkupeckých sítí, obchodních řetězců či ke knihkupcům, a také jeden z největších čtenářských klubů u nás. V úvodu práce bude představena společnost včetně její historie a pravidel členství v Knižním klubu. Následující kapitoly se budou zabývat marketingovými aktivitami. Jejich součástí bude péče o stávající členy, nábory nových členů či knižní akce pro veřejnost. Součástí bude i téma podpory domácích autorů a sním související Literární cena Knižního klubu. V závěru práce bude rozebraná propagace knižních titulů v různých médiích.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis "Marketing activities Euromedia Group in 2011-2013" will be to present the marketing communications of one of the strongest publishing houses in the Czech Republic: Euromedia Group. The company also owns a nationwide distribution network through which it gets its titles to all households, bookshop networks, supermarket chains or to booksellers and also one of the biggest reader's club in the country. At the beginning of the thesis the company will be introduced, including its history and rules of membership in the reader's club. The following chapters will focus on its marketing activities. They will include the current members care, recruit new members recruitment and book events for the public. The thesis will address also support of Czech authors and the Knižní klub Literary Award that is one of its tools. The promotion of books in various media will be explored in the final chapters.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html