Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Internetové diskuze o českém jazyce
Thesis title in Czech: Internetové diskuze o českém jazyce
Thesis title in English: Internet forums about czech language
Key words: Internetová komunikace, synchronní a asynchronní komunikace, netiketa, český jazyk, internetové diskuze, Grammar Nazis
English key words: Internet communication, synchronous and asynchronous communication, netiquette, Czech language, internet forum, Grammar Nazis
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.08.2013
Date of assignment: 01.08.2013
Date and time of defence: 21.01.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:05.01.2015
Date of proceeded defence: 21.01.2015
Reviewers: Mgr. Zuzana Karaščáková
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je deskripce a analýza internetových diskuzí, jejichž hlavním předmětem je reflexe jazyka užívaného v on-line komunikaci. Primárně budou analyzována fóra na internetovém diskuzním serveru nyx.cz, která se zabývají metajazykem, jednotlivými gramatickými jevy, nejzávažnějšími pravopisnými chybami členů serveru a uživatelů internetu vůbec, ale také chybným používáním slov, vytvářením novotvarů, zdrobnělin a komolením slov. V rámci práce bude dále přiblížen fenomén grammar nazis a analyzována internetová stránka Grammar nazis – česká verze na sociální síti Facebook.
Součástí práce bude úvodní charakteristika internetové komunikace, vymezení specifik českého jazyka v internetové komunikaci a prožívání jazyka v internetových diskuzích a prostředí internetu jako takovém.
Preliminary scope of work in English
Main aim of this thesis is to describe and analyze internet forums that focus on the main theme of Czech language used in internet communication. Primary sources will be several discussions on internet forum nyx.cz that deal with metalanguage, specific grammatical problems and the most severe mistakes of other users of this forum and of internet as such. The commentaries also concentrate on neologism, diminutives and other forms of words deformation. Facebook web page Grammar Nazis – česká verze will also be analyzed from the same point of view.
Within the work there will be described characteristics of internet communication, description of typical aspects of Czech language in internet communication and also approach towards language in internet discussions and on the internet as such.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html