Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Mediální obraz zahrádkářských kolonií ve vybraných českých denících
Thesis title in Czech: Mediální obraz zahrádkářských kolonií ve vybraných českých denících
Thesis title in English: Media Analysis of the Allotment Gardens and Gardening in Czech Daily Press
Key words: zahrádkářské/zahrádkové osady/kolonie, kvantitativní výzkum, obsahová analýza, média, mediální obraz, trvale udržitelný rozvoj, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta DNES, Právo.
English key words: Allotment Gardening, Garden Colony, Quantitative Reasearch, Content Analysis, Media, Media Representation, Sustainable Development, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta DNES, Právo.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Supervisor: PhDr. Ivan Rynda
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.07.2013
Date of assignment: 19.08.2013
Date of electronic submission:15.05.2015
Date of proceeded defence: 01.06.2015
Course: Thesis Defence (YM4A1EKO1)
Reviewers: Mgr. Roman Hájek
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html