Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111)
Thesis title in Czech: Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111)
Thesis title in English: Computer simulations of characteristics of metal desorption from the Si(111) surface
Key words: kinetické Monte Carlo, tepelně programovaná desorpce, desorpce nultého rádu, Si(111)
English key words: Kinetic Monte Carlo, temperature programmed desorption, zero-order desorption, Si(111)
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.08.2013
Date of assignment: 11.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 24.01.2014
Date and time of defence: 17.06.2014 00:00
Date of electronic submission:21.05.2014
Date of submission of printed version:21.05.2014
Date of proceeded defence: 17.06.2014
Reviewers: doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Detailní seznámení s metodou Monte Carlo a problematikou desorpce kovů z povrchu Si(111).
2) Vývoj počítačového kódu pro simulaci desorpce.
3) Hledání podmínek vedoucích k experimentálně pozorované desorpci nultého řádu.
References
[1] Eckertová L.: Physics of Thin Films, Plenum Press, NY 1986.
[2] Kotrla M.: Comp. Phys. Communication 97, 82 (1996).
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Preliminary scope of work
V případě desorpce některých kovů (Pb, In, Sn) z povrchů Si(111) a
Ge(111) byl pomocí integrálních technik překvapivě pozorován nultý
řád desorpce. Teoretické vysvětlení nultého řádu zde dosud chybí,
neboť se zdá, že podmínky obvykle vedoucí k desorpci nultého řádu
- vysoká difuzivita, existence 2D plynné fáze atd. - zde nemohou být
splněny. Cílem práce bude pomocí kinetických Monte Carlo simulací
najít parametry, pro které ještě desorpce vykazuje nultý řád.
Počítačové simulace budou doplněny kontrolním experimentem za
využití řádkovacího tunelového mikroskopu (STM).

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=189
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=189
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html