Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961
Thesis title in Czech: Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961
Thesis title in English: Analysis of the Czechoslovak newsreel in 1961
Key words: filmový týdeník, Československý filmový týdeník, 1961, kvantitativní metoda, kvalitativní metoda, sovětská ekonomika, německá otázka, závody v dobývání vesmíru, kubánská krize, kolaps francouzského kolonialismu
English key words: newsreel, Czechoslovak newsreel, 1961, quantitative method, qualitative method, Soviet economy, German question, Space Race, Cuban Crisis, French decolonialism
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2013
Date of assignment: 15.07.2013
Date and time of defence: 25.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:13.05.2014
Date of proceeded defence: 25.06.2014
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html