Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pragmatizace globálního mediálního titulu: glokalizace a lokglokace (na přílkladu české a francouzské verze Elle)
Thesis title in Czech: Pragmatizace globálního mediálního titulu: glokalizace a lokglokace (na přílkladu české a francouzské verze Elle)
Thesis title in English: Pragmatization of a global magazine: glocalization and lokal globalisation (case study of czech and french version of Elle)
Key words: Česká republika, diskurz, Francie, glokalizace, lokglokace, národní kultury, sémiotika, symboly.
English key words: Czech Republic, discourse, France, glocalization, local globalization, national cultures, semiotics, symbols.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2013
Date of assignment: 15.07.2013
Date and time of defence: 26.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 26.06.2014
Opponents: Mgr. Tereza Hronová
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude zkoumat kulturní znaky, které jsou vyjádřeny ve francouzské a české verzi globálního časopisu Elle v období roku 2013. Za pomocí sémiotické analýzy a analýzy diskurzu budou tyto prvky porovnávány v rámci konceptů glokalizace a lokglokace. Cílem práce bude určit některé rozdíly mezi francouzskou a českou národní kulturou v kontextu globalizace kultur a médií.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis will investigate cultural signs, which are expressed in the French and Czech version of the global magazine Elle in 2013. They will be compared within the terms of glocalization and local globalisation by means of semiotic and discourse analysis. The objective of the thesis is to determine differences between the French and the Czech national culture in the context of globalisation of cultures and media.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html