Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci
Thesis title in Czech: Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci
Thesis title in English: The transformation of publishing house Economia into multimedia organization
Key words: Economia, transformace, integrace, multimediální organizace, integrovaný newsroom, digital-first, paywall, konvergence
English key words: Economia, transformation, integration, multimedia organization, integrated newsroom, digital-first, paywall, convergence
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Ing. Miloš Čermák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.07.2013
Date of assignment: 12.07.2013
Date and time of defence: 28.01.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:05.01.2015
Date of proceeded defence: 28.01.2015
Reviewers: PhDr. Tomáš Lysoněk
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Diplomová práce shrnuje transformaci vydavatelského domu Economia od července 2013 do prosince 2014. Během procesu transformací byly implementovány inovativní prvky vedoucí k proměně tradičního vydavatelství v multimediální organizaci. Patří mezi ně přestěhování společnosti do nové budovy v Karlíně, vytvoření integrovaného newsroomu, fúze společnosti Centrum Holdings, vznik digitálních verzí tištěných titulů, zavádění nových mediatypů do portfolia vydavatelství, implementace strategie digital-first, změny obchodních modelů, inovace původních titulů, vznik nových pracovních pozic a nové projekty využívající více částí vydavatelství. Případové studii předchází teoretická část, která shrnuje trendy a výzvy, jimž v současné době čelí tradiční mediální domy. Definuje pojmy jako informační společnost, mediální konvergence, digitalizace; popisuje změny související s nástupem Webu 2.0, sociálních sítí a elektronických čtecích zařízení jako jsou chytré telefony a tablety. Analyzuje způsoby, jakými mohou tradiční vydavatelství reagovat na změny, které přinesla digitalizace. Cílem práce je popsat, nakolik se povedlo vydavatelství Economia reagovat na současné trendy v médiích spjaté s novými technologiemi a do jaké míry se podařilo naplnit počáteční vize transformace.

Preliminary scope of work in English
Diploma thesis summarizes the transformation of the publishing house Economia from July 2013 to December 2014. It consists of two sections: a theoretical part and a case study. The theoretical part describes main trends and challenges on the field of media production that are reviewed from the perspective of media organizations. The terms like information society, media convergence, digitalization, digital-first, multimedia organization, integrated newsroom, paywall are defined. Also the changes of consumption of media connected to Web 2.0, social networks, penetration of smartphones and tablets are discussed. The case study describes the steps made by Economia, as a traditional publishing house focused on print newspapers and magazines, to transform into multimedia organization. The thesis covers the transformation process that contained moving to a new building, creation of an integrated newsroom, fusion of Centrum Holdings company, changes of business models, implementation of digital-first strategy, innovation of printed titles and creation of their digital versions, etc. The aim of the diploma thesis is to summarize current changes on the field of media production from the media organization perspective and to describe a solution implemented by Economia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html