Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních Čech
Thesis title in Czech: Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních Čech
Thesis title in English: Naše menšiny /our minorities (later Naše hranice/Our boundaries), an intewar journal supporting the Czech community in the nationally mixed regions of southeast Bohemia
Key words: menšiny, hranice, první republika, severovýchodní Čechy, národnostně smíšené oblasti, J. M. Vlček
English key words: minorities, boundaries, First Czechoslovak Republic, Nord-East Bohemia, nationally mixed regions, media, J. M. Vlček
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.07.2013
Date of assignment: 12.07.2013
Date and time of defence: 26.01.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:05.01.2015
Date of proceeded defence: 26.01.2015
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních Čech“ chce jako vůbec první podat delší souhrnnou charakteristiku prvorepublikového periodika se sídlem v Malých Svatoňovicích, které vycházelo mezi lety 1920 a 1938 (od r. 1937 poslední dva ročníky již jako Naše hranice). Práce využívá metodu historické analýzy a krom informací o vydávání, o osobnostech spjatých s měsíčníkem či obsahu rubrik zjišťuje, čím chtěl tento již málo známý regionální měsíčník osvětového pracovníka a vlastence Jindřicha M. Vlčka podporovat české menšiny v převážně německy hovořícím příhraničním regionu.
Preliminary scope of work in English
"Our Minorities (later Our Boundaries), an interwar magazine supporting Czech minority in nationally mixed regions of Nord-East Bohemia” presents for the first time a longer embracive characterization of a First Republic periodical, seated in Malé Svatoňovice, and published between 1920–1938 (XVII and XVIII volumes already as Our Boundaries). This thesis uses a method of historical analysis and besides of information about publishing, personalities connected with this monthly paper (particularly J. M. Vlček) and contents of sections, recognizing how this already not very known regional serial wanted to support Czech minorities in a mainly German speaking borderline area.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html