Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Komunikace státních institucí s veřejností a ostatními státními útvary prostřednictvím sociálních médií v letech 2011-2013
Thesis title in Czech: Komunikace státních institucí s veřejností a ostatními státními útvary prostřednictvím sociálních médií v letech 2011-2013
Thesis title in English: Governmental communication towards citizens and other states on the social media from 2011 to 2013
Key words: Vládní komunikace, sociální média, e-government, e-diplomacy, Česká republika, vládní instituce, 2011-2013, Twitter, Facebook
English key words: Government communication, social media, e-government, e-diplomacy, Czech Republic, government institution, 2011-2013, Twitter, Facebook
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.07.2013
Date of assignment: 09.07.2013
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: Mgr. Matouš Hrdina
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce „Komunikace státních institucí s veřejností a ostatními státními útvary prostřednictvím sociálních médií v letech 2011-2013“ pojednává o fenoménu využívání sociálních médií pro komunikaci vládních institucí s občany a organizacemi jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako vládní a institucionální komunikace, sociální média, e-government či e-diplomacy. Teoretické poznatky jsou poté přeneseny do praxe s pomocí analýzy dat z vlastního kvantitativního výzkumu komunikace českých vládních institucí v sociálních médiích (Facebook, Twitter) na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, s cílem vyhodnotit rozvinutost a efektivitu komunikace institucí ČR v prostředí této moderní technologie.
Preliminary scope of work in English
The bachelor’s thesis „Government communication towards citizens and other states in the social media from 2011 to 2013“ is focused on the modern phenomenon of government communication in the social media with citizens and also with citizens of foreign countries. In the theoretical part is described the background of governmental and institutional communication and terms essential for the thesis, such as social media, e-government and e-diplomacy. Theoretical knowledge is transferred into practice in the second part of the thesis. Based on the quantitative research of communication of the Czech government in the social media (Facebook, Twitter), there is observed efficiency of such communication at national and international level.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html