Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problematika hudebního díla v hudebních poetikách 20. století
Thesis title in Czech: Problematika hudebního díla v hudebních poetikách 20. století
Thesis title in English: Problems of a musical work in musical poetics 20th century
Key words: Schönberg, Stravinskij, dodekafonie, novoklasicismus, komparace, atonalita, disonance, 20. století, tonalita, poetika
English key words: Schönberg, Stravinskij, dodecaphony, neo-classicism, comparation, atonality, dissonance, 20th century, tonality, poetics
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.07.2013
Date of assignment: 11.07.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 02.10.2013
Date and time of defence: 10.02.2015 10:00
Date of electronic submission:20.01.2015
Date of proceeded defence: 10.02.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Vladimír Soško
 
 
 
Guidelines
Hlavním ředmětem bakalářské práce je analýza různých autorských přístupů k problematice obsahu hudebních poetik v rámci takto zaměřené literární tvorby významných skladatelských osobností 20. století. Metodologicky se bude práce opírat o komparaci jednotlivých autorských přístupů k problematice hudební poetiky s důrazem na ontologickou problematiku hudebního díla.
References
Bernstein, Leonard: Hudbou k radosti. Praha: Supraphon, 1969.
Bernstein, Leonard: O hudbě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996.
Bernstein, Leonard: The Unanswered question: six talks at Harvard. Harvard University Press, 1999.
Debussy, Claude: Barvy a rytmus. Praha: SHV, 1962.
Eggebrecht, Hans Heinrich: Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství LN, 2001.
Fubini, Enrico: Geschichte der Musikästhetik. Stuttgart-Weimar: Metzeler, 1997, (Anglicky: A History of Music Aesthetics. The Macmillan Press Limited 1990, 1996).
Hindemith, Paul: Skladatelův svět. Praha: AMU, 2009.
Honegger, Arthur: Jsem skladatel. Praha: Editio Supraphon, 1967.
Honegger, Arthur: Zaříkání zkamenělin. Praha: SNKLHU, 1960.
Janáček, Leoš: O průběhu duševní práce skladatelské: Křivky průběhů affektů hudebních. Brno: Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1916.
Kundera, Milan: Můj Janáček. Brno: Atlantis, 2004.
Mann, Thomas: Doktor Faustus. Praha: Mladá fronta, 1986.
Rejcha, Antonín: Hudba jako ryze citové umění. Praha: Togga, 2009.
Schönberg, Arnold: Styl a idea. Praha: Arbor vitae, 2004.
Skladatelé o hudební poetice 20. století. Praha: Československý spisovatel. 1960.
Stravinskij, Igor: Hudební poetika. Praha: Arbor vitae, 2005.
Ždanov, A. A.: O umění. Praha: Orbis, 1950.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html