Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Životní styl pacientky s DM 2. typu
Thesis title in Czech: Životní styl pacientky s DM 2. typu
Thesis title in English: Lifestyle diabetic 2nd type
Key words: diabetes mellitus, životní styl, chůze, obezita, pohybová aktivita
English key words: diabetes mellitus, lifestyle, walking, obesity, physical activity
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Supervisor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.07.2013
Date of assignment: 01.07.2013
Date and time of defence: 18.09.2014 09:30
Venue of defence: LSM UK FTVS C116
Date of electronic submission:31.08.2014
Date of submission of printed version:01.09.2014
Date of proceeded defence: 18.09.2014
Reviewers: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je nastínit možnosti, jak zlepšit zdravotní stav pacientů
s nemocí diabetes mellitus 2. typu pomocí nefarmakologické léčby.
Dalším cílem je vytvoření a aplikace intervenčního pohybového programu.
Dále je nutné zhodnocení naměřených hodnot tělesných parametrů před a
po skončení intervence a formulace doporučení pro další postup u
nemocných NIDDM.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to outline alternatives how to improve medical condition of patients who suffer from diabetes mellitus 2nd type by non-pharmacological treatment. Another target is to create and application an intervention exercise program. It is also necessary to evaluate measured physical parameters plus to compare results before the beginning and after the termination of the intervention. Last but not least is important suggestion of recommendations for the future therapy of patients with NIDDM.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html