Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Násilná delikvence mládeže v ČR v porovnání ISRD-2 a ISRD-3
Thesis title in Czech: Násilná delikvence mládeže v ČR v porovnání ISRD-2 a ISRD-3
Thesis title in English: Youth Violent Delinquency in the Czech Republic based on comparison of ISRD-2 and ISRD-3
Key words: delikvence mládeže, mládež, násilí, výzkum delikvence
English key words: juvenile delinquency, youth, violence, delinquency research
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.06.2013
Date of assignment: 01.07.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 05.08.2013
Date and time of defence: 01.09.2015 09:00
Date of electronic submission:31.07.2015
Date of proceeded defence: 01.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se bude zabývat delikvencí mládeže v komparaci dvou výzkumných šetření ISRD-2 a ISRD-3, prováděných v roce 2006 a 2013 Univerzitou Karlovou. Zaměřená bude na násilnou delikvenci, její vývoj v tomto období a aspekty jejího konání.
References
ERB, Helmut H. Násilí ve škole a jak mu čelit. 1. vyd. Praha: Amulet, 2000. 126 s. Alfabet. ISBN80-86299-22-8.
Fighting for girls: new perspectives on gender and violence [online]. Albany: State University of New York Press, ©2010. SUNY series in women, crime, and criminology[cit. 2013-06-21]. Dostupné z:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10574068.
MATOUŠEK, Oldřich a MATOUŠKOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 336 s.ISBN 978-80-7367-825-8.
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 152 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2310-5.
PODANÁ, Zuzana a BURIÁNEK, Jiří. Česká mládež v perspektivě delikvence: (výsledky mezinárodního výzkumu ISRD-2). [Praha]: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. 78, 24 s. ISBN 978-80-86284-68-2.
PODANÁ, Zuzana. Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 183 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 7/2011. ISBN 978-80-86729-68-8.
Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech EU. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006. 126 s. Prameny.ISBN80-7338-049-8.
QUAY, Herbert C., ed. Handbook of juvenile delinquency. New York: Wiley, ©1987. xii, 480 s. A Wiley-Interscience publication. Wiley series on personality processes.ISBN 0-471-81707-4.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html