Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 284)
Assignment details
   Login via CAS
Dobro a zlo u Plótína: od Jedna k látce
Thesis title in Czech: Dobro a zlo u Plótína: od Jedna k látce
Thesis title in English: Good and evil in Plotinus: From the One to matter
Key words: Plótínos, novoplatonismus, dobro a zlo, látka a duše, tolma
English key words: Plotinus, neoplatonism, good and evil, matter and soul, tolma
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.06.2013
Date of assignment: 27.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 05.08.2013
Date and time of defence: 08.09.2014 13:00
Date of electronic submission:12.08.2014
Date of submission of printed version:12.08.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své práci se budu věnovat Plótínovu přístupu k polárním kvalitám dobra a zla. S těmito protikladnými principy se Plótínova metafyzika, která vykazuje silně monistické rysy, potýká a nesnadným způsobem se je pokouší začlenit. Abych dokázal čtenáři přiblížit jak Plótínos s oběma kvalitami pracuje, představím nejprve v základních rysech Plótínovu metafyziku jako takovou. Prvotní princip a pramen vší skutečnosti, Jedno, které je u Plótína třeba chápat jako jediné skutečné dobro; dále tolma, vůli k oddělení, která je příčinou mnohosti a dává tak existenci jinému. Skrze tolma vznikají nové druhy skutečnosti a každý druh má svá úzce vymezená specifika. Sestupem po Plótínově hierarchické škále Jedno - intelekt - obecná duše - individuální (nízká) duše se dostaneme až k nejnižšímu stupni skutečnosti vůbec, látce, která skrze mísení s nízkou duší zapříčiňuje zlo. Prostřední část se bude zabývat vztahem duše a látky, vymezením zla jakožto nedostatku Jedna či Dobra a řádu, který je s ním spojen, a postavením člověka mezi dobrem a zlem. Na závěr si ukážeme některé problematické body Plótínovy koncepce, jako jsou třeba obtíže spojené s hájením názoru, že Jedno je původcem vší skutečnosti, avšak nezpůsobuje zlo, které je jen jeho zbaveností.
References
ALT, Karin. Weltflucht und Weltbejahung: zur Frage des Dualismus bei Plutarch, Numenios, Plotin. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1993, 277 s.
ARMSTRONG, A. H. "Emanation" in Plotinus. Mind, New Series, Vol. 46, No. 181 (Jan., 1937), pp. 61-66 : Oxford University Press.
ARMSTRONG, A. Filosofie pozdní antiky: od staré Akademie po Jana Eriugenu. Praha: OIKOYMENH, 2002, 675 s.
CORRIGAN, Kevin. Berkeley and Plotinus on the Non-existence of Matter. Hermathena, No. 157, Neoplatonica: Studies in the Neoplatonic Tradition, Proceedings of the Dublin Conference on Neoplatonism (Winter 1994), pp. 67-85.
FULLER, B. The problem of evil in Plotinus. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011, xx, 336 s.
GERSON, Lloyd P. The Cambridge companion to Plotinus. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, xiii, 462 s.
NARBONNE, Jean-Marc. Plotinus in dialogue with Gnostics. Leiden ; Boston : Brill, 2011.
NIKULIN, Dmitri. The One and the Many in Plotinus. Hermes, 126. Bd., H. 3 (1998), pp. 326-340.
O'BRIEN, Dennis. Plotinus on evil : a study of matter and the soul in Plotinus' conception of human evil. Downside Review, 87, No 286 (Ja 1969), pp. 68-110.
O’BRIEN, Dennis. Plotinus on the Making of Matter Part I: The Identity of Darkness. The International Journal of the Platonic Tradition, Volume 5, Issue 1, pp. 6-57.
O’BRIEN, Dennis. Plotinus on the Making of Matter Part II: ‘A Corpse Adorned’ (Enn. II 4 [12] 5.18). The International Journal of the Platonic Tradition, Volume 5, Issue 2, pp. 209 – 261.
O’BRIEN, Dennis. Plotinus on the Making of Matter Part III: The Essential Background. The International Journal of the Platonic Tradition, Volume 6, Issue 1, pp. 27 – 80.
O’MEARA, D. J. Das Böse bei Plotin (Enn. I,8). In: Platon in der abendländischen Geistesgeschichte: neue Forschungen zum Platonismus. Ed. T. KOBUSH und B.MOJSISCH. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997, s. 33-47.
OPSOMER, Jan. Proclus vs Plotinus on Matter ("De mal. subs." 30-7) Phronesis, Vol. 46, No. 2 (May, 2001), pp. 154-188.
PHILLIPS, John. Plotinus on the Generation of Matter. The International Journal of the Platonic Tradition, Volume 3, Issue 2, pp. 103-137.
PLÓTÍNOS. Enneady. Praha: Hendrich, 1938, 126 s.
PLÓTÍNOS, Paul HENRY a Hans-Rudolf SCHWYZER. Plotini Opera. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxxvi, 302 s.
PLÓTÍNOS. Plotinus: in six volumes ; porphyry on the life of Plotinus and the order of this books. Cambridge: Harward university, 1966-1967.
RIEL, G. Van. Horizontalism or Verticalism? Proclus vs Plotinus on the Procession of Matter. Phronesis, Vol. 46, No. 2 (May, 2001), pp. 129-153.
RIST, John M. Monism: Plotinus and Some Predecessors. Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 69, (1965), pp. 329-344.
RIST, John M. Plotinus on Matter and Evil. Phronesis, Vol. 6, No. 2 (1961), pp. 154-166.
SCHÄFER, Ch. Matter in Plotinus's Normative Ontology. Phronesis, Vol. 49, No. 3 (2004), pp. 266-294.
SCHUBERT, Venanz. Plotin: Einführung in sein Philosophieren. Freiburg: Alber, 1973, 117 s.
SONG, Euree. The ethics of descent in Plotinus. Hermathena, No. 187 (Winter 2009), pp. 27-48.
TORCHIA, N. Plotinus, tolma, and the descent of being: an exposition and analysis. New York: P. Lang, 1993, 170 s.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html