Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Izraelská národní identita v písních No’omi Šemer
Thesis title in Czech: Izraelská národní identita v písních No’omi Šemer
Thesis title in English: Israeli National Identity in the songs of Naomi Shemer
Key words: Sionismus, Noʿomi Šemer, David Ben Gurion, hudba, izraelské písně, písňové texty, Bible, voják, budování, národní identita, iśraʾelijut.
English key words: Sionism, Naomi Shemer, David Ben Gurion, music, Israeli songs, lyrics, Bible, soldier, building, national identity, israeliness.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Middle Eastern Studies (21-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.06.2013
Date of assignment: 27.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 11.07.2013
Date and time of defence: 26.06.2014 09:00
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of submission of printed version:14.05.2014
Date of proceeded defence: 26.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Marcela Menachem Zoufalá, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. arch. Daniel Ziss
Guidelines

Přítomná práce se zabývá motivy země a lidu Izraele v písňových textech No’omi Šemer (1930–2004), přední izraelské umělkyně, vlivné zejména v 50.–70. letech 20. století. Oproti nezhudebněné poesii vstupují písňové texty snadněji do veřejného prostoru, a tím také na společnost více působí. Písně se jeví jako efektivní prostředek předávání ideologie a v moderní izraelské společnosti pojednávaného období navíc přispívají k tvorbě specifické estetiky. Autorka se bude zabývat především texty, které vyšly ve sbírce Kol ha-širim, ki-meat (Tel-Aviv: Jedi’ot achronot, 1967), protože právě tato sbírka obsahuje nejznámější autorčiny texty, které výrazně ovlivnily izraelskou populární kulturu. V práci provede autorka diskursivní analýzu těchto jejích textů.
References


Prameny:
Shemer, Naomi, Kol Kol ha-širim, ki-meat. Tel-Aviv : Jediot achronot, 1967.

Sekundární literatura:
Eitan, Šula, „ ,Ve-ze še lo jada liš’ol’: ha´arot la-šir „Arba’a achim“ le-No’omi Šemer“, in: Ijunim be-sifrut jeladim: pirkej ijun u-mechkar 1983, s. 75–88.
Eliram, Talila, „Motiv ha-or be-širat No’omi Šemer“, Bikoret u-faršanut 44 (2012), s. 291–300.
__________ , „ ,Next year’ in ,Jerusalem of gold’: the Contribution of the Israeli Music to the Music of the World“, in: Studia Judaica, 14 (2006), s. 298–319.
Gadish, Michael, „Jewish-Israeli Identity in Naomi Shemer’s Songs: Central Values of the Jewish-Israeli Imagined Community“, in: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 58 (2009), s. 41–85.
Gavriely-Nuri, Dalia, „The social construction of ,Jerusalem of Gold’ as Israel’s Unofficial National Anthem“, in: Israel Studies 12 (2007), č. 2, s. 104–120.
Reshef, Yael, „From Hebrew Folksong to Israeli Song: Language and Style in Naomi Shemer’s Lyrics“, in: Israel Studies 17 (2012), č. 1, s. 157–179.
__________ , Šamarnut o chadašut?: Ijun mechudaš be-širej ha-zemer ha-mukdamim šel No’omi Šemer“, in: Bikoret u-faršanut 44 (2012), s. 289–271.
Simerly, Meeka, „Naomi Shemer’s Artistic Expression: Poetry, Prayer, or Both?“, in: Friedman, Jonathan L. (ed.), Emotions in Jewish Music: Personal and Scholarly Reflections, Lanham: University Press of America, 2012, s. 5–29.
Gavriely-Nuri, Dalia, „ ,Omanut militaristit’ ve-,Militarizm menuchas’: ha-mikre šel Jerušalajim šel zahav“, in: Politika 19 (2009), s. 41–60.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html