Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza číselných údajů ve Hvězdném atlasu Al-Sufího z knihovny Strahovského kláštera v Praze
Thesis title in Czech: Analýza číselných údajů ve Hvězdném atlasu Al-Sufího z knihovny Strahovského kláštera v Praze
Thesis title in English: Analýza číselných údajů ve Hvězdném atlasu Al-Sufího z knihovny Strahovského kláštera v Praze
Key words: Al-Sufí, historie astronomie, katalogy hvězd
English key words: Al-Sufí, history of astronomy, stellar catalogues
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Author:
Guidelines
Pražský exemplář Hvězdného atlasu Al-Sufího je uložen v knihovně kláštera premonstrátů na Strahově (D.A. II. 13). Abd al-Rahman Al-Sufí (AD 903-986) byl perský astronom, který v roce 964 vydal Knihu stálic, obrazové a textové astronomické dílo, od něhož se zachovaly přepisy a kopie. Strahovský rukopis na pergamenu obsahuje vyobrazení 48 souhvězdí podle katalogu alexandrijského astronoma Klaudia Ptolemaia (AD cca 90 – 150) a latinský text. Vyobrazení nesou znaky jak dřívějších kopií Al-Sufího atlasu, tak italského trecenta. Hvězdy jsou v souhvězdích očíslovány; v připojených tabulkách jsou pojmenovány podle polohy v souhvězdí a uvedeny jsou jejich souřadnice. Rukopis byl zhotoven v severní Itálii kolem roku 1370, patrně na objednávku Karla IV. Atlas se přes knihovnu jezuitské koleje v Klementinu dostal do strahovské knihovny, kde byl v r. 1990 restaurován.

Úkolem studenta bude:
1.Rešerše literatury pojednávající o historických atlasech Al-Sufího
2.Identifikace hvězd v jednotlivých souhvězdích podle katalogu Klaudia Ptolemaia a podle katalogů moderních
3.Zjištění a analýza odchylek v číselných hodnotách souřadnic hvězd
4.Analýza pozdějších vpisků tužkou, provedených patrně Josephem Steplingem (1716-1778)
5.Odvození závěrů a porovnání s literaturou o atlasech Al-Sufího
References
Hadravová Alena, Hadrava Petr (2013). Sphaera octava; Mýty a věda o hvězdách IV - Kataloga hvězd a přemyslovský hvězdný globus. Academia Praha 2016, ISBN 978-80-86890-56-2
Kunitzsch, Paul (2008) [1970-80]. "Al-Ṣūfī, Abu’I-Ḥusayn ‘Abd Al-Raḥmān Ibn ‘Umar Al-Rāzī"
Dictionary of Scientific Biography (Gillispie), Scribners New York 1978
Kunitzsch, Paul (2007). "Ṣūfī: Abū al‐Ḥusayn ʿAbd al‐Raḥmān ibn ʿUmar al‐Ṣūfī". In Thomas Hockey et al.
The Biographical Encyclopedia of Astronomers. New York: Springer. p. 1110. ISBN 978-0-387-31022-0. (PDF version)
http://www.atlascoelestis.com/alsufi%20pagina.htm
http://www.atlascoelestis.com/Sufi%201730%20Pagina.htm
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/alsufi/alsufi_manuscripts.htm
Vybrané publikace autorů
Benno van Dalen http://user.uni-frankfurt.de/~dalen/publicat.htm
a David King http://web.uni-frankfurt.de/fb13/ign/ign2/people/kinge.html
Preliminary scope of work
Pražský exemplář Hvězdného atlasu Al-Sufího je uložen v knihovně kláštera premonstrátů na Strahově. Abd al-Rahman Al-Sufí (AD 903-986) byl perský astronom, který v roce 964 vydal Knihu stálic, obrazové a textové astronomické dílo, od něhož se zachovaly přepisy a kopie. Strahovský rukopis na pergamenu obsahuje vyobrazení 48 souhvězdí podle katalogu alexandrijského astronoma Klaudia Ptolemaia (AD cca 90 – 150) a latinský text. Vyobrazení nesou znaky jak dřívějších kopií Al-Sufího atlasu, tak italského trecenta. Hvězdy jsou v souhvězdích očíslovány; v připojených tabulkách jsou pojmenovány podle polohy v souhvězdí a uvedeny jsou jejich souřadnice. Rukopis byl zhotoven v severní Itálii kolem roku 1370, patrně na objednávku Karla IV. Atlas se přes knihovnu jezuitské koleje v Klementinu dostal do strahovské knihovny, kde byl v r. 1990 restaurován.

Úkolem studenta bude:
1.Rešerše literatury pojednávající o historických atlasech Al-Sufího
2.Identifikace hvězd v jednotlivých souhvězdích podle katalogu Klaudia Ptolemaia a podle katalogů moderních
3.Zjištění a analýza odchylek v číselných hodnotách souřadnic hvězd
4.Analýza pozdějších vpisků tužkou, provedených patrně Josephem Steplingem (1716-1778)
5.Odvození závěrů a porovnání s literaturou o atlasech Al-Sufího
Preliminary scope of work in English
The Prague manuscript of Book of the images of the fixed stars by Al Sufí (Suphi) is preserved in the Strahov Monastery in Prague (Ms. Strahoviensis D.A. II. 13). Adb al-Rahman Al-Sufí (AD 903-986), a Persian astronomer, published his Book of the images ... in 964, but only copies and transcription survived in later centuries. The Prague manuscript is a nicely illuminated Latin translation of North-Italian origin from about 1370, probably ordered by the Emperor Charles IV. The pictures of personified constellations show clear signs of Italian trecento. The 48 constellations and more than 1000 stars are based on the catalogue in Almagest, an astronomical compendium written by Claudius Ptolemy (ca 90-150 AD). For each constellation, the star positions are shown on the picture and star coordinates are given on neighbouring pages in form of a table.

The thesis will consist of:
1. Search in the literature about historical atlants of Al-Sufí
2. Identification of stars according to the Claudius Ptolemy and according to modern catalogues
3. Analysis of the numerical differences in coordinates
4. Analysis of the marginal comments written by pencil, probably by Joseph Stepling S.J. (1716-1778)
5. Conclusions and comparison with literature about Al-Sufí atlants
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html