Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Pátý Bentham
Thesis title in Czech: Pátý Bentham
Thesis title in English: The Fifth Bentham
Key words: Bentham|Utilitarismus|psychologie|ontologie|etika
English key words: Bentham|Utilitarianism|psychology|ontology|ethics
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: prof. James Hill, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.06.2013
Date of assignment: 24.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 05.08.2013
Date and time of defence: 06.09.2017 08:30
Date of electronic submission:07.08.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se věnuje rekonstrukci Benthamova myšlení v oblasti etiky na základě standardních primárních textů rozšířených o manuskripty z Projektu Bentham**. Dále je práce zaměřena na dobovou recepci Benthama, kterou na kontinentu a v Jižní Americe zprostředkoval Étienne Dumont a nakonec se pokouší o aplikaci Benthamova přístupu na „dnešní“ společenská morální témata, která jsou ovšem nepříliš liší od těch z 18. a 19. století.Mezi hlavní cíle práce patří ukázat, že Bentham byl konzistentní a plodný originální myslitel, který přispěl filosofii více než heslem „co možná největšího štěstí co možná největšího počtu lidí“, dále zavedení české terminologie k Benthamovu dílu, vymezení etiky za pomocí její aplikace v hraničních disciplínách a na konec vztah pozdějších utilitaristů k otci zakladateli.Jedním z výstupů budou návrhy na řešení dobových otázek (např. vztahu církve jako morálního arbitra, otázky homosexuality nebo zahrnutí zvířat do sféry morálního posuzování jako další relevantní cítící bytosti) obohacených o myšlenkové experimenty v etice řešené dle Benthamova postupu. Klíčovým motivem je založení a povaha etických soudů na principu užitečnosti. Benthamův felicific calculus se ukáže nejen jako princip morálky ale jako obecné pravidlo racionálního rozhodování, totiž utrpení a potěšení bude užíváno jako „měna“ při morálním rozhodování i správě společnosti. Dle Benhama etické myšlení představuje pevný bod, užívaný pro pohnutí světem skrze politiku a právo.*vysvětlivka: odkaz na Schofieldovu koncepci prvního až čtvrtého Benthama v závislosti na tom, z jakého časového období, zeměpisné polohy a vzdělání interpret vychází.** informace o projektu, který vydává Benthamovy rukopisy, reviduje collected works atd. (http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/about/brit_acad_rev)
References
Prameny:" Bentham Project "BENTHAM. The Collected Works of Jeremy BenthamBENTHAM. A Fragment on Government.BENTHAM. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.BENTHAM. Deontology together with A Table of the Springs of Action and Article on Utilitarianism.Sekundární literatura:HOCUTT. Was Bentham a Utilitarian? in Canadian journal of Political Science, vol. 38, no. 3 (sep, 2005), pp. 697-717.HARRISON. Bentham. London: Routledge, 1999.SCHOFIELD. Utility nad Democracy. OUP, 2006.LYONS. In the Interest of the Governed. OUP, 2003.SCHOFIELD: Bentham: A Guide for Perplexed. London: Continuum, 2009.HART. Essays on Bentham: Jurisprudence and political theory. Oxford: Claredon press, 1983.GROTE, J. An examination of the utilitarian philosophy. Cambridge: Deighton Bell and Co., 1870.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html