Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Idea státu a císařská vláda v byzantském a západním císařství v 9. -11. století
Thesis title in Czech: Idea státu a císařská vláda v byzantském a západním císařství v 9. -11. století
Thesis title in English: The Idea of the State and Imperial Rule in the Byzantine and Western Empire in the 9th to 11th Centuries
Key words: byzantská říše, východofranská říše, římské císařství, idea státu
English key words: Byzantine Empire, East Francia, Roman Empire, Idea of the State
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.06.2013
Date of assignment: 17.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 09.07.2013
Date and time of defence: 15.09.2014 09:30
Date of electronic submission:08.08.2014
Date of submission of printed version:08.08.2014
Date of proceeded defence: 15.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Primárním úkolem studenta bude analýza pramenného materiálu, vztahujícího se k teorii i praxi císařské panovnické moci a ideji státu jak v západním římském impériu tak v byzantské říši. Na tomto základě bude student komparovat základní socioekonomické a kulturní aspekty vývoje státních struktur obou říší v 9. - 11. století, a to především v době Ottonů a makedonské dynastie, a specifikovat shody i odlišnosti v jejich vývoji. Konečným cílem bude odpovědět na otázku, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnily tyto faktory další vývoj byzantské a východofranské společnosti.
References
Althoff, G., Amicitiae und Pacta: Bündnis, Einung, Politik und Gebetsgedenken im beginnenden 10. Jahrhundert, Munich, 1992.
Beumann, H., Die Ottonen, Stuttgart, 1991.
Beumann, H., Der deutsche König als ‘Romanorum rex’, Wiesbaden, 1981.
Burns, J. H. (ed.), The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350-c. 1450, Cambridge, 1988.
Dölger, F., Byzanz und die europäische Staatenwelt, Darmstadt, 1964.
Dagron, G., Emperor and Priest: the imperial office in Byzantium, Cambridge, 2003.
Haldon, J., Warfare, state and society in the Byzantine world, 565–1204, London, 1999.
Harvey, A., Economic expansion in the Byzantine empire, 900–1200, Cambridge, 1989.
Keller, H., Ottonische Königsherrschaft. Organisation und Legitimation königlicher Macht, Darmstadt, 2002.
Holmes, C., Basil II and the governance of empire (976–1025), Oxford, 2005.
Körntgen, L., Ottonen und Salier, Darmstadt, 2010.
Lilie, R.-J., Byzanz. Kaiser und Reich, Weimar-Wien, 1994.
Schmid, K. (ed.), Reich und Kirche vor dem Investiturstreit, Sigmaringen, 1985.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html