Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Uchváceni odpadem: etnografická studie nejen okolo velkoobjemového kontejneru
Thesis title in Czech: Uchváceni odpadem: etnografická studie nejen okolo velkoobjemového kontejneru
Thesis title in English: Captived by Waste: An Ethnographic Study of the Activities Not Only Around the Bulk Container
Key words: velkoobjemový kontejner, vyhazování, odpad, znovuvyužití, hodnota, recyklace, multi-sited ethnography
English key words: bulk container, disposession, waste, reusing, value, recyclation, multi-sited ethnography
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Supervisor: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.06.2013
Date of assignment: 12.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 12.06.2013
Date of electronic submission:26.06.2015
Date of proceeded defence: 16.09.2015
Course: Thesis Defence (YM4A1004)
Opponents: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V diplomové práci se hodlám zaměřit na dění spjaté s velkoobjemovými sběrnými kontejnery v Praze. Ty jsou pravidelně rozmisťovány jednotlivými městskými částmi na předem určených veřejných místech (parkoviště, rohy ulic) a jsou určeny jako odkladiště rozměrnějšího odpadu. Předmětem zkoumání budou aktivity, které zde lidé vyvíjejí ve spojitosti s vyhazováním věcí, a také jak lidé, kteří tato místa obcházejí, aby si z nich něco odnesli, s nalezenými věcmi dále nakládají. Dále se zaměřím na samotnou cestu starých vyřazených věcí, jejich proudění a proměny jejich materiality a významů v závislosti na vnímání minulých či budoucích majitelů a jejich zacházení s nimi.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html