Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Vizuální kultura a náboženství
Thesis title in Czech: Vizuální kultura a náboženství
Thesis title in English: Visual Culture and Religion
Key words: vizuální kultura, dějiny umění, náboženství, religionistika, umění, obrazy, pohled
English key words: visual culture, art history, religion, religious studies, art, images, gaze
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.06.2013
Date of assignment: 05.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 10.07.2013
Date and time of defence: 16.06.2014 09:00
Date of electronic submission:19.05.2014
Date of submission of printed version:19.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines

Od 70. do 90. let 20.století probíhala mezi angloamerickými kunsthistoriky diskuse o změně pohledu nejen na samotný objekt jejich zkoumání ale i na celý obor.K této diskusi vedla, kromě kritiky zevnitř, především potřeba reagovat na nové filosofické a literárně-teoretické přístupy a přímá konfrontace s neustále se vyvíjejícím současným uměním, které plně využívalo nově vzniklé technologie a média.Cílem mé práce je ukázat jak může religionistika z této změny pohledu čerpat a chápat umění jako primární zdroj informací a ne jen seznam artefaktů.Zajímat mě bude hlavně obrat od umělce a jeho intence k samotnému dílu a ukotvení díla v socio-kulturním kontextu, dále pak diskuse o rozdílu mezi uměním a pouhým zobrazením a relevantnosti tohoto rozlišení. V rámci toho se budu pohybovat hlavně na poli nově vznikajících vizuálních studií a s tím souvisejících pojmů jako vizuální kultura či vizuální praxe. Konkrétními tématy mé práce bude využití obrazů v náboženské praxi ať již osobní či v rámci celé společnosti tak, jak se tímto problémem zaobírá například David Morgan a dále, jak se obecně o náboženství v umění dá mluvit a to ať už jsou tam náboženské motivy viděny ze strany autora a nebo ze strany diváka.
References
Apostolos-Cappadona, Diane et al. Art, Creativity, and the Sacred: An Anthology in Religion and Art. New rev. ed. New York: Continuum, 1995.
Arya, Rina. “The Neglected Place of Religion in Contemporary Western Art.” Fieldwork in Religion6, no. 1 (May 1, 2011): 27–46.
Dillenberger, John. “Visual Arts and Religion : Modern and Contemporary Contours.”Journal of the American Academy of Religion 56, no. 2 (June 1, 1988): 199–212.
Elkins, James. On the Strange Place of Religion in Contemporary Art. New York: Routledge, 2004.
———. Proč Lidé Pláčou Před Obrazy: Příběhy Lidí, Které Obrazy Dojaly k Slzám. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007.
———. Visual Studies: a Skeptical Introduction. New York: Routledge, 2003.
Howes, Graham, and Rowan Williams. The Art of the Sacred : an Introduction to the Aesthetics of Art and Belief. London ;New York: I.B. Tauris,, 2007.
Maksymowicz, Virginia. “Reimagining Religious Art.” ARTS 19, no. 1 (January 1, 2007): 24–30.
Morgan, David. “Imaging Protestant Piety: The Icons of Warner Sallman.”Religion and American Culture: A Journal of Interpretation 3, no. 1 (January 1, 1993): 29–47.
———. Protestants & Pictures: Religion, Visual Culture and the Age of American Mass Production. New York: Oxford University Press, 1999.
———. The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice. Berkeley: University of California Press, 2005.
———. Visual Piety: a History and Theory of Popular Religious Images. Berkeley: University of California Press, 1998.
The Visual Culture of American Religions. Berkeley: University of California Press, 2001.
Kesner, Ladislav et al. Vizuální Teorie: Současné Angloamerické Myšlení o Výtvarných Dílech. 2., rozš. vyd. Jinočany: H&H, 2005, s. 11 – 72.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html